Plats
Shakshuka
i Poulet Kashmiri

€12.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Sale Poulet Tikka Massala

€14

Ajouter au panier
Shakshuka
i Poulet Shahi Korma

€12.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Poulet Palak

€12.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Butter Chicken

€12.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Poulet Vindaloo

€12.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Poulet Curry

€12.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Keema Matar

€11.5 €12.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Sale Kema Matar

€12

Ajouter au panier
Shakshuka
i Kofta d'Agneau

€12.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Agneau Aubergines

€13.5

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Agneau Sagwala

€13.5

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Agneau Vindaloo

€13.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Agneau Shahi Korma

€13.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Agneau Curry

€13.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Boeuf Curry

€13.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Kofta Curry

€13

Ajouter au panier
Shakshuka
i Boeuf Vindaloo

€13.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Boeuf Shahi korma

€13.5

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Poisson Punjabi

€13.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Crevettes Kashmire

€13.5

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Crevettes Massala

€13.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Paalik

€10

Ajouter au panier
Shakshuka
i Bombay Aloo

€10

Ajouter au panier
Shakshuka
i Mix Légumes

€10

Ajouter au panier
Shakshuka
i Aloo Chana

€10

Ajouter au panier
Shakshuka
i Palik Fromage

€10

Ajouter au panier
Shakshuka
i Dal Makhani

€10

Ajouter au panier
Shakshuka
i Baighan Bartha

€11

Ajouter au panier
Shakshuka
i Riz Légumes

€5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Riz Kashmiri

€5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Riz Pullao

€5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Riz Nature

€3

Ajouter au panier