Desserts
Shakshuka
i Khir

€5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Gajar Halw

€5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Halwa

€4

Ajouter au panier
Shakshuka
i Kulfi Pistache

€4 €5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Gulab jamun

€4.5

Ajouter au panier