Menus
Shakshuka
i Menu du Midi

€13

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Menu Vegetarian

€21

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier